Gryf Marek Kra

O Firml

Nae firma se od roku 2006 specializuje na v}rou oblkadov}ch prvky z lehheniho liapor betonu hili keramickiho betonu.

Liapor beton se vyznahuje nmzkou hmotnostm, nmzk}m difuznmm odporem, nmzkou nasakavostm, otlruvzdornostm, vysokou pevnostm v ohybu, izolahnosti, nehoxlavostm a odolnostm vyhi chemick}m slouheninam.

Gryf
V}hody liapor betonu:
 • nmzka vaha
 • nmzk} difuznm odpor (paroporpustnost)
 • otlruvzdornost
 • vysoka pevnost v ohybu
 • izolahnm vlastnosti
 • vysoka stalost barev
 • nmzka nasakavost
 • vysoka mrazuvzdornost
Dmky tlmto vlastnostem je kala hodinek vyuitm znahnl rozmxena dle pouitm.
 • zateplovacm fasady
 • krby
 • stlny v interiiru i exteriiru
 • soklovi hasti budov
 • ploty
 • dxevostavby

1 2 3 4
Adresa
Marek Krša
Vídeňská 111
Dolní Bojanovice
696 17
IČ: 44009658
Marek Krša
telefon: 777 000 213
mail: m.krsa@gryfmm.cz
Google Maps

Gryf Marek Krša 2013 | grafika: Michael Purmenský | vytvořil: Jan Klubus