Není až tak těžké pochopit, že v prostoru vnitřního trhu by neměly existovat hranice, tedy alespoň ty faktické. Pokud budete chtít, můžete se klidně zítra sebrat a jít pracovat do Německa, Španělska nebo Rakouska, aniž byste museli cokoliv řešit na ambasádách. Můžete také přenést podnikání do ciziny nebo expandovat, aniž byste se báli, že vám bude mezinárodní obchod klást klacky pod nohy. To platí nejen pro podnikatele a velké firmy, ale také pro malé živnostníky, kteří se nebojí jít za lepším do ciziny nebo klidně jen kousek přes hranice, pokud u nich žijete!
Řecká vlajka 

Vnitřní trh je pro všechny

Několikrát evropský soudní dvůr judikoval, že některé snahy o přímou či nepřímou diskriminaci jsou ze strany státu zcela zakázány, pouze, pokud by si to vyžadoval nějaký zvlášť velký obecný zájem, veřejná bezpečnost, a takové opatření by zároveň bylo nerozdílně aplikováno na všechny, jak domácí, tak cizí. Některé státy se samozřejmě snaží chránit svou vlastní produkci před produkcí států jiných, soudní dvůr však vždy rázně zakročí proti čemukoliv, co by slovo ochranářské opatření jenom olízlo.
vlajka unie 
Podnikat v Evropě je nyní lehčí a mnohem pohodlnější, než tomu bylo a díky vnitřnímu trhu se tak mohou čeští podnikatelé a živnostníci těšit možná i lepším výdělkům a hlavně přijatelnějšímu prostřední než by se jim dostalo například mimo Evropu.
 
Například v případech řeckého maséra, který se vyučil v Německu a chtěl se vrátit zpátky do Řecka je zajímavý. Byť se jednalo o občana Řecka, tak mu nebyla následně povolená živnost, byť měl oprávnění a absolvoval 3letý kurz v Německu. A to kvůli tomu, že Řecká právní úprava neznala takový kurz a požadovala úplně jiné požadavky na práci maséra. Řecký soud se proto obrátil na Evropský soud s otázkou, zdali je to přijatelné a ten jednostranně řekl, že pokud se jedná o podobnou živost a studium je více méně stejné, měla by se mu živnost povolit, byť je jeho „certifikát“ německý.
zdraví a masáž
Tento judikát tak dal mocnou zbraň do rukou všech, kteří by chtěli někdy expandovat za hranice a často se dnes využívá jako stěžejní argument v případných sporech.

Back To Top