ProÄ nevyužít službu, která dokáže zorganizovat Å¡kolní výlety tak, aby byli vÅ¡ichni spokojeni. VÅ¡ichni znamená jak uÄitelé, tak i žáci. RIKITAN má pro vás nabídku jednodenních i dvoudenních pobytů s pÅ™ipraveným programem na míru zájmům a nárokům dÄ›tí každého vÄ›ku. Je to služba, která zajistí celkovou organizaci do sebemenšího detailu. O žáky se celý den starají zkuÅ¡ení průvodci, a tak není taková akce pro uÄitele nijak nároÄná. SkvÄ›le vymyÅ¡lená zábava se spoustou nejrůznÄ›jších aktivit pÅ™inese dÄ›tem spousty nových zážitků a budou mít hodnÄ› dlouho na co vzpomínat.

Nabídka zajímavých školních výletů

Konec roku ve Å¡kole to je nejen těšní se na prázdniny, ale to jsou samozÅ™ejmÄ› i vÅ¡emi žáky milované Å¡kolní výlety. O nÄ›co ménÄ› se na takovou nároÄnou akci těší uÄitelé. Zejména tehdy, pokud jsou na organizaci a zajiÅ¡tÄ›ní sami. Pokud využijí pomoc specializované firmy, tak se pro nÄ› i dvoudenní pobyt stane příjemným a nijak nároÄným. S využitím takové služby budou mít žáci i pedagogové vÅ¡echno zajiÅ¡tÄ›né, program pÅ™ipravený a o dozor se postarají proÅ¡kolení průvodci. Žáci i uÄitelé si takový pobyt skvÄ›le užijí a budou mít rozhodnÄ› na co vzpomínat.

Back To Top