Rubriky
Peníze

Jak si přijít k penězům?

Při podnikání jde především o vydělávání si. Tato činnost se provozuje, aby měl člověk z čeho žít, a proto je tu otázka ziskovosti zásadní. Jenže zatímco je snad každému jasné, že by mělo podnikání vynášet, není často až tak docela jasné, jak si žádoucí zisky zajistit. Někdy totiž ani ta největší snaha k dosažení kýžených výsledků nevede. Někdy ani ti zdánlivě nejperspektivnější podnikatelé neuspějí a nezajistí si takové příjmy, aby jimi dokázali financovat všechno to, co má být v souvislosti s podnikáním zaplaceno.

dolary a eura

Zkrátka a dobře by se měli podnikatelé sami uživit, ale v mnoha případech se jim to prostě nedaří, ať dělají, co dělají. A když se nevydělají peníze vlastními podnikatelskými aktivitami, musí se získat z nějakého jiného zdroje. A pokud jde o zdroje dočasné, pomáhající v obdobích finanční tísně, jsou to půjčky, které mohou pomoci kdekomu, kdo si někdy z jakéhokoliv důvodu nevydělá tolik, kolik by měl.

Ovšem ani s půjčkami to nemusí být snadné, stejně jako s výdělkem samotným. I ty si musí každý podnikatel, který je potřebuje, zasloužit. A to tím, že nejdřív žádoucím způsobem dokáže, že bude schopný splácet, a pak také dohodnutým způsobem peníze i s úroky splatí.

různé měny

Ale co když banka usoudí, že podnikatel-žadatel nenabídl dostatečné záruky splácení, a proto mu vytouženou půjčku nedá? Má se to vzdát jako beznadějné?

Ale kdepak. Když to nejde v bance, třeba kvůli nedostatečné výši požadovaných příjmů nebo registrům dlužníků, může to vyjít někde jinde. Čehož nejlepším důkazem je hypotéka bez doložení příjmu, kterou i hodně neúspěšní podnikatelé dostávají od nebankovní společnosti. Sice to ani zde úplně automaticky nevyjde, i tady by bylo zažádání si málo, ale rozhodně je to tu snadnější než jinde. Protože stačí nabídnout záruku splácení, kterou je v tomto případě nemovitost, a pak už jde všechno hladce.

Rubriky
Peníze

Koncesionářský poplatek – výhody a nevýhody

Koncesionářský poplatek neboli poplatek z přijímače je v České republice stanoven zákonem č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových či televizních poplatcích. Povinnost platit koncesionářský poplatek mají všechny domácnosti (nehledě na počtu osob v domácnosti) a firmy vlastnící televizní přijímač. Výše koncesionářského poplatku je aktuálně 135,- měsíčně za televizní přijímač a 45,- měsíčně za rádio, a to vždy ke dni 15. v měsíci za jeden televizní přijímač. Existují ovšem nároky na osvobození od koncesionářského poplatku, a to pro lidi, kteří mají úplnou slepotu očí (všichni osoby v jedné domácnosti), lidé s úplnou hluchotou, a domácnosti, jejichž příjem je nižší, než 2,15 násobek životního minima.

sloupec mincí

VÝHODY A NEVÝHODY

Koncesionářský poplatek Fahd má své výhody a nevýhody. Výhodami můžou být například: jednoduchost poplatku, minimální administrativní náklady, poplatek se platí jednou měsíčně, vždy stejnou částkou, a tím je údajně financována nezávislost daného média na financování ze strany státu. Koncesionářské poplatky zajišťují hlavní příjem těchto médií.

Primární nevýhodou koncesionářského poplatku je fakt, že ne každý sleduje či poslouchá dané veřejnoprávní médium, které je financováno především z těchto koncesionářských poplatků a i přesto ho musí každý měsíc platit.

psaní na notebooku

ALTERNATIVY KONCESIONÁŘSKÉHO POPLATKU

Jak již bylo zmíněno, koncesionářský poplatek slouží jako primární příjem pro dané veřejnoprávní médium. Jaké jsou ale příjmy soukromých medií? Hlavní příjmy soukromých medií jsou převážně z reklam, předplatného pro užívání daného soukromého média, či speciálních daní.

Zavedení speciálních daní, by možná zlevnilo náklady pro uživatele, v případě, že by speciální daň byla zavedena plošně. V tomto případě by ovšem stát mohl rozhodovat o závislosti médií, a bylo by tedy diskutabilní, zda informace představené daným médiem jsou relevantní.

Rubriky
Peníze

Americká vs. klasická hypotéka

Hypotéku asi není zapotřebí nijak složitě představovat. Jedná se o dlouhodobý úvěr, který je produktem celé řady bank. Přesto však můžou přijít drobné rozpaky ve chvíli, kdy na scénu přijde ještě americká hypotéka, která svůj název získala poměrně nešťastně. Nejedná se totiž o hypotéku jako takovou, americká hypotéka se nachází někde na pomezí klasického hypotečního úvěru na bydlení a dlouhodobého spotřebitelského úvěru. Pojďme si proto ty nejzásadnější rozdíly mezi těmito dvěma hypotečními úvěry představit.

  1. Účel

Klasický hypoteční úvěr na bydlení, jak už z názvu vyplývá, je určen primárně k financování vlastního bydlení. I z tohoto důvodu se jedná o účelový úvěr a je zapotřebí veškeré výdaje spojené s jeho čerpáním dokládat za pomoci kupních smluv, faktur, účtenek atd. U klasické hypotéky je zapotřebí zástava nemovitosti. Pokud žadatel nemá k zástavě nemovitost, jsou peníze z hypotéky uvolňovány bankou postupně dle jednotlivých fází výstavby.

společná dohoda

Americká hypotéka je v tomto ohledu benevolentnější a peníze z ní je možné čerpat na cokoliv- dovolenou, studium v zahraničí, pořízení automobilu, bydlení atd. Není nutní dokládat bance, na co peníze z úvěru byly použity. Vše je snadné a bez zbytečné byrokracie a papírování.

  1. Úroková sazba

Klasická hypotéka nabízí i díky své účelovosti a zástavě nemovitosti jako jistině velmi výhodnou úrokovou sazbu, která se aktuálně pohybuje kolem 1,5%. U americké hypotéky je zapotřebí si za benevolentnost a ústupky ze strany banky připlatit vyšší úrokovou sazbou. Ta je v současné době kolem 3%. Stále je však americká hypotéky výhodnější než dlouhodobé spotřebitelské úvěry, u kterých se roční úroková sazba pohybuje kolem 11%.

podání rukou

Není však vždy zapotřebí svěřovat se do rukou bank, hypotéky nabízí i nebankovní společnosti. Americká nebankovní hypotéka je přitom v mnohých ohledech výhodnější než ta bankovní.

Rubriky
Peníze

Pokuta: podle Čechů je to důvod ke chloubě

Dostali jste někdy pokutu od policie České republiky? Za co to bylo? V osmdesáti devíti procentech jsou to prohřešky na silnici. Většinou za nedodrženou rychlost v obci do deseti kilometrů nad povolenou rychlost, ale jsou to i pokuty za špatné parkování, ať už na špatném místě, nebo jste překročili parkovací dobu.

Také je velmi často pokutováno telefonování za jízdy, ale také za alkohol za volantem. Jako národ jsme jedni z nejnebezpečnějších na silnicích, a někteří se tím ještě navíc chlubí, a to hlavně muži ve věku mezi třiceti a padesáti lety.

Pokuty jsou stále častější

·         Penále za opožděné platby
·         Porušení pravidel silničního provozu

To jsou nejčastější prohřešky, kterých se Češi dopouštějí. Letos se dokonce staly tak běžnými, že každý třetí občan České republiky letos musel nějakou tu pokutu zaplatit. Navíc se za to většina z nás ani nestydí a naopak své prohřešky ještě dává k dobru. Až tři pětiny všech, kteří se nějak provinili a museli státu či jiné instituci odvést pokutu za porušení pravidla, se těmito přečiny veřejně chlubí. Muži o mnoho častěji než ženy.

–          Zeptali jsme se
Muži se s těmito prohřešky málokdy svěřují manželkám či partnerkám, a to z toho důvodu, že ženy si mnohem víc cení jak cti, tak peněz. Nejspíš proto, že samy vydělávají o mnoho méně než jejích partneři nebo manželé. Z toho důvodu se častěji pochlubí kamarádům v hospodě. Své zážitky s policí si vyprávějí u piva. Vedou nejčastěji prohřešky proti rychlosti, v pokutách za ně se muži dokonce předhánějí.

Pokuta je výchovná jenom v případě, že je dostatečně vysoká

Zatímco většina Čechů se shoduje na tom, že pokuty by měly být maximálně pár stovek, většinou se shodli na hodnotě pěti set korun českých, znalci a policie České republiky se shodují v tom, že kdyby byla pokuta takto nízká, lidé by si z toho nevzali poučení.

Smysl pokuty je nastolit řád, aby si nedělal každý, co jenom chce. Pravidla se musí dodržovat kvůli bezpečnosti nejenom naší, ale hlavně našich spoluobčanů.

Rubriky
Peníze

Starobní důchod: jak na problémy

Co dělat v případech, když zjistíte, že v informačním listu chybí některé údaje? Jaké údaje se většinou v tomto listu nenacházejí? Za kým zajít a koho se zeptat, případně jakým způsobem doložit, že jste byli zaměstnanci firmy či společnosti nebo podniku, který dnes již ukončil svou činnost, a vy nemůžete zpětně najít zaměstnavatele, který by potvrdil váš pracovní poměr, odvody daní a podobně? A co si vůbec musíte vzít s sebou, když žádáte o starobní důchod?

Co všechno nenajdeme v informativním listu, který rozesílá Česká správa sociálního zabezpečení?

§  Náhradní doby pojištění (za dobu studia, povinnou vojenskou službu, mateřskou dovolenou)

§  Doba zaměstnání v cizině
Tyto položky se zaznamenávají do informativního listu až při podávání žádosti. Zjistíte-li, že některý z vašich zaměstnavatelů ještě nedodal potřebné informace, musíte ho sami popohnat. Pokud si nevíte rady, nebojte se kontaktovat sociální pracovníky a požádat je o radu.

Co když jste pracovali u podniku, který už neexistuje?
Máte několik možností, jak dokázat, že jste byli zaměstnanci firmy, které dnes již neexistuje a od níž nemáte automaticky na správě sociálního zabezpečení zprávu a potřebné údaje, můžete tuto pracovní činnost doložit několika způsoby:

§  Fotokopií listu se zápočtem
§  Občanským průkazem, pakliže v něm je razítko firmy a datum od – do
§  ROH legitimací, jestliže se v ní nacházejí známky o příspěvcích
§  Výplatními páskami
§  Kopií listiny o zdanitelných příjmech

V případě, že jste částečný invalidní důchodce a pobíráte invalidní důchod, musíte také doložit kopii o těchto příjmech.

Doklady s sebou:
§  Občanský průkaz
§  Doklady o studiu
§  Muži: doklady o vykonání vojenské služby
§  Ženy: doklady o výchově dětí
§  Doklady o dobách pojištění
§  Doklady o „náhradních dobách“

Jak dlouho budete na vyřízení žádosti čekat?
Ze zákona je to 90 dní, ale většinou o tomto rozhoduje ČSSZ mnohem dříve, zpravidla do 60 dní.

Rubriky
Peníze

Češi se neumí správně pojistit

Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. Přitom to není vůbec nic složitého. Máte dvě možnosti, jak takové pojištění vyřídit. Buď zajdete přímo na pobočku konkrétní pojišťovny, nebo to uděláte online.
Důvodem toho, proč lidé pojištění nezvládají, je to, že se v pojištění neorientují tak, jak by měli. U takového životního pojištění drtivá většina přeceňuje rizika, mezi která můžeme zařadit ta úrazová. Naopak zase podceňují ty, jako je invalidita nebo úmrtí.
ochrana rodiny.jpg
Mezi další nejčastější chyby bychom mohli zařadit nízké pojistné částky, které v daném případě toho zrovna moc nevyřeší. Lidé si často myslí, že se jim prostě nemůže nic stát. Bohužel může a to si někteří prostě neuvědomují.
Jestliže se člověk rozhodne pro sjednání životního pojištění, má často sklony k tomu, vybírat si z nabídky pojišťoven podle ceny. Je důležité si uvědomit, že i když je produkt levnější, může mít neuvěřitelně velkou řadu omezení, které daná osoba nepostřehne nebo jim nevěnuje pozornost, protože tomu zkrátka nerozumí. I odborníci doporučují, že je vždy dobré zaměřit se na to, aby pojištění sloužilo k primárnímu účelu. V překladu to znamená, aby odpovídaly finančnímu zajištění těch rizik, mezi které můžeme zařadit smrti, invaliditu nebo vážná onemocnění.
Slyšeli jste někdy o investičním životním pojištění? Tenhle typ pojištění má opravdu velké množství výhod.
auto u domu.jpg
Známější je možná rizikové životní pojištění, které ale bohužel nevytváří žádné rezervy a nelze odečítat od základu daně zaplacené pojistné.
Co se týká takového pojištění domácnosti, je důležité jej vždy sjednávat podle limitů a plnění. Každý, kdo se ve financích vyzná, ví, že rozhodně nemá smysl platit více, než je reálná hodnota pojištěné domácnosti.
Jestli opravdu nevíte jak na to, abyste se správně pojistili, měli byste si nechat poradit nejlépe od finančního poradce, který se v těchto věcech opravdu vyzná.

Rubriky
Peníze

Spokojenost na prvním místě

Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není zrovna ideálním žadatelem, peněz se nedočká. Nehrozí tedy, že byste se mohli vyhnout nějakým kontrolám, které by Vám mohly být krajně nepříjemné či by pro Vás nemusely dopadnout zrovna dobře.

domek

Můžete si ale být jistí tím, že i pro Vás tu jsou možnosti, na které se můžete kdykoliv spolehnout, a které budou vyhovovat Vašim představám, tím si buďte jistí. Uvidíte, že si přijdete na své a nebudete muset ničeho litovat, pokud se obrátíte právě na nebankovní společnosti. Ty už jsou mnohem flexibilnější než banky, a právě proto Vám mohou nabídnout takovou půjčku, se kterou budete velice spokojeni. Chcete se vyhnout nepříjemným kontrolám příjmů? Není to problém, hypotéka bez doložení příjmu pro Vás může být v takovém případě vhodnou volbou, na to se spolehněte.

Nabídka, se kterou budete spokojeni
Využijte tedy možností, které tu pro Vás jsou, a můžete si být naprosto jistí tím, že si přijdete na své a budete velice spokojeni. Získání peněz tedy nemusí být zrovna složité, když víte, na koho se obrátit.

mince

Vždy je ale dobré si uvědomit, že každý věřitel chce mít jistotu, že se mu jeho peníze vrátí, a proto se může stát, že po Vás bude vyžadována zástava nemovitosti. Když ovšem tuto podmínku splníte, bude všechno ostatní záležet jenom na Vašich představách a požadavcích, což se samozřejmě hodí.
Neváhejte tedy a využijte toho, co tu pro Vás je, máme Vám co nabídnout. Rádi se přizpůsobíme Vašim požadavkům a zajistíme, abyste se na nás vždy obraceli s důvěrou. Máme pro Vás takovou půjčku, která bude odpovídat všem Vašim představám, a se kterou budete nadmíru spokojeni. Nemusí to být tak složité, a proto se na nás kdykoliv a bez obav obraťte, máme Vám co nabídnout.

Rubriky
Peníze

Nebankovní americká hypotéka

Pokud byste si přáli, abyste měli opravdu skvělé podmínky na vaše půjčky a hypotéky? Chtěli byste si sami nastavit výši splátek podle vašich možností¸nebaví vás pořád čekat, až se v bance vyjádří s tím, že nikdy nebudete vědět, jestli pro ně budete vyhovující klient. Tohle všechno bude skvělé. U nás budete mít skvělé úrokové sazby. Všechno zvládneme a uděláme tak, abyste vy, jako naši klienti byli opravdu spokojení. Bude to skvělé a dopadne to dobře po všech stránkách, to se nebojte.

nízké pojištění

Budete nadšení a ve všech směrech. Nebankovní hypotéky bez registru jsou to pravé ořechové pro všechny, kteří mají záznam v registrech, podnikají, udělali třeba nějakou chybu, kvůli které se stali nedůvěryhodným klientem pro banky a chtěli by půjčit peníze do začátku podnikání, na hypotéku na dům a podobně. My před vámi nezavřeme dveře, jak je tomu v bance, tak se nebojte a udělejte to co nejrychleji. Budete spokojení. Připojte se i vy ke všem našim na maximum spokojeným zákazním a uvidíte, že to dopadne dobře ve váš prospěch.

Výhody

U nás budete mít několik skvělých výhod. Nastavíte si sami výši splátek, podle vašich finančních možností. Saji si tohle všechno určitě. Budete nadšení, protože my dokážeme opravdu hodně a budete spokojení. Podívejte se na všechny výhody. Nebudeme po vás chtít, abyste nám dokazovali příjmy. Nebudeme ověřovat vaši platební schopnost.

reálné bydlení

Nebudeme vám nahlížet do registrů a nebudeme po vás chtít podepsat tisíc papírů. Všechno uděláte online a velice rychle, takže se určitě nebudete muset vůbec bát. Všechno bude skvělé a dopadne to dobře, protože to ani jinak nejde. Všechno je nastaven tak, aby to bylo pro vás výhodné. Nebojte se, naše společnost to má nastavené tak, že neděláme divadlo se schvalováním půjčky ale potom, jakmile vám to schválíme a je všechno podepsané, tak to je jako v bance. Prakticky tak nic neztratíte. Budeme pro vás lepší volba.

Rubriky
Peníze

Vyberte si to, co Vám bude vyhovovat

Pokud potřebujete na něco finance, rozhodně je tu pro Vás řešení v podobě půjčky. V dnešní době se pro takové řešení rozhoduje opravdu velké množství lidí, tomu věřte. Snad každého nejdříve napadne to, že půjde do banky a tam mu peníze půjčí. Takový krok ale nemusí být zrovna správný, protože banky mnohdy nejsou zrovna vstřícné, navíc se může velice snadno stát, že se peněz prostě nedočkáte, protože se bance nebudete zdát dostatečně vhodným žadatelem. Co tedy dělat v takové situaci, kdy si chcete půjčit, ale nechcete se obracet na banky?

realita

Všechno má svoje řešení
V takové situaci je dobré se obrátit na někoho z nebankovního sektoru. Nabídka nebankovních půjček je velice pestrá, takže každý zaručeně objeví takovou, která by mu mohla vyhovovat. Uvidíte, že ani ve Vašem případě tomu nebude jinak, a proto využijte toho, co tu pro Vás je. Nabídka nebankovních společností je totiž velice pestrá, navíc je vhodná i pro jedince, kteří byli na jiných místech odmítnuti. A proto si buďte jistí tím, že se takové řešení zaručeně zalíbí také Vám.

byty

Vše podle Vašich představ
Velice oblíbenou volbou je americká hypotéka https://nebankovnihypoteky.net/americka-hypoteka-vip/, která Vám může nabídnout to, co zrovna hledáte. Tato půjčka je vhodná snad pro každého, její získání je rychlé a bezproblémové, musíte ovšem splnit jednu podmínku. Touto podmínkou je to, že se zaručíte nemovitostí. Pokud budete splácet bez nějakých problémů, tak si zaručeně nemusíte s ničím dělat starosti. Proto si vždy půjčte tolik peněz, kolik zvládnete bez nějakých zbytečných komplikací splatit, uvidíte, že se Vám takové řešení rozhodně výrazně vyplatí. A tak by to samozřejmě mělo vždy být.

Rubriky
Peníze

Potřebujete si půjčit peníze?

ruka, modrá platební karta

Americká nebankovní hypotéka je finanční produkt, který se netýká bankovních institucí, nýbrž právě těch nebankovních. Díky tomu jsou podmínky daleko benevolentnější.

· Každá banka si totiž projíždí vaše jméno v registrech dlužníků u Centrálního registru dlužníků, který spravuje oficiálně Česká Národní Banka. Tyto registry jsou dány zákonem, v platném znění o https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/informace-o-pobockach bankách, takže je nemůžete žádným způsobem obejít. A dostat se do těchto registrů bývá bohužel pro obyčejné lidi často opravdu hodně jednoduché. Uvádí se, že k tomu stačí dvě splátky, které uhradíte se zpožděním, a už se vaše jméno může zapsat do registru dlužníků. Tak jednoduché to bohužel je a cesta zpět bývá samozřejmě daleko složitější než cesta tam.
· Registrů je však daleko více, je ten, o kterém jsme si již řekli, a dále jsou registry, které jsou vedené soukromými právnickými osobami. Mezi další tak patří bankovní registr klientských informací zkratka CBCB nebo BRKI. Úřadem na ochranu osobních údajů jsou pak evidovaný další registry. Jsou to bankovní a nebankovní registry dlužníků. Zde může najít také CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. a nebo Solus.

Jak se tedy vyhnout registrům, když víte, že už máte nějaký problém?

Půjčky poskytují naštěstí také nebankovní společnosti, což je velice dobře, protože zde máte podmínky daleko příznivější. Neprojíždějí se registry a často ani nemusíte dokazovat svou výši příjmů a půjčku tak může dostat opravdu každý https://www.hypoteka-bez-registru.net/nebankovni_hypoteka/.

Konkrétní podmínky této americké hypotéky bez nahlížení do registru

Americká nebankovní hypotéka je vlastně takovou formou hypotéky, kdy peníze můžete použít zcela libovolným způsobem. Za zástavbu nemovitosti dostanete 50 – 70 % odhadní ceny nemovitosti a to na dobu až 30 let. Neplatíte žádné poplatky předem a úroky máte stejně nízké, jako kdybyste si půjčovali v bance.

kasička, klíček,peníze