Koncesionářský poplatek neboli poplatek z přijímače je v České republice stanoven zákonem č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových či televizních poplatcích. Povinnost platit koncesionářský poplatek mají všechny domácnosti (nehledě na počtu osob v domácnosti) a firmy vlastnící televizní přijímač. Výše koncesionářského poplatku je aktuálně 135,- měsíčně za televizní přijímač a 45,- měsíčně za rádio, a to vždy ke dni 15. v měsíci za jeden televizní přijímač. Existují ovšem nároky na osvobození od koncesionářského poplatku, a to pro lidi, kteří mají úplnou slepotu očí (všichni osoby v jedné domácnosti), lidé s úplnou hluchotou, a domácnosti, jejichž příjem je nižší, než 2,15 násobek životního minima.

sloupec mincí

VÝHODY A NEVÝHODY

Koncesionářský poplatek Fahd má své výhody a nevýhody. Výhodami můžou být například: jednoduchost poplatku, minimální administrativní náklady, poplatek se platí jednou měsíčně, vždy stejnou částkou, a tím je údajně financována nezávislost daného média na financování ze strany státu. Koncesionářské poplatky zajišťují hlavní příjem těchto médií.

Primární nevýhodou koncesionářského poplatku je fakt, že ne každý sleduje či poslouchá dané veřejnoprávní médium, které je financováno především z těchto koncesionářských poplatků a i přesto ho musí každý měsíc platit.

psaní na notebooku

ALTERNATIVY KONCESIONÁŘSKÉHO POPLATKU

Jak již bylo zmíněno, koncesionářský poplatek slouží jako primární příjem pro dané veřejnoprávní médium. Jaké jsou ale příjmy soukromých medií? Hlavní příjmy soukromých medií jsou převážně z reklam, předplatného pro užívání daného soukromého média, či speciálních daní.

Zavedení speciálních daní, by možná zlevnilo náklady pro uživatele, v případě, že by speciální daň byla zavedena plošně. V tomto případě by ovšem stát mohl rozhodovat o závislosti médií, a bylo by tedy diskutabilní, zda informace představené daným médiem jsou relevantní.

Back To Top