1. Buďte konkrétní.

„Zlepšit se v basketbalu“ je matoucí cíl. Místo toho se snažte být co nejkonkrétnější. Dokončit 25 trestných hodů v řadě, 3krát denně je mnohem konkrétnější cíl. Specifičnost pomáhá každému zjistit, kde se nachází ve vztahu k samotnému cíli. Na konci dne by měl být kdokoli schopen podívat se na to, co bylo uděláno ve vztahu k samotnému cíli, a určit, zda byl či nebyl splněn. Pokud nebyl splněn, zamyslet se nad tím, proč nebyl splněn.

m

2. Začněte v malém a dopracujte plán až do konce.

Často učíme své děti dosáhnout cíle až ke hvězdám. I když je to obecně motivující a povzbuzující rada, může být odrazující, pokud nebyl zaveden plán pro dosažení úspěchu krok za krokem. Pokud se například mladý člověk chce zlepšit v určitém sportu, rozdělte tento sport na jeho jednotlivé části a procvičujte tyto části individuálně. Stanovte si rozumné cíle v jedné oblasti a nepřecházejte k další cílené oblasti, dokud tohoto vytouženého cíle nedosáhnete…

m

3. Sdílejte odměny na cestě.

Lidský mozek miluje okamžité uspokojení. Využijte tyto znalosti ve svůj prospěch a odměňte mladého člověka za malé krůčky správným směrem. Psychologické studie nadále ukazují, že lidé jsou více motivováni odměnami než tresty. Získání malé odměny na cestě k dosažení většího cíle dodá mladému člověku silný pocit vlastní hodnoty a respektu.

Nakonec se ujistěte, že je mladý člověk vnitřně motivován k dosažení svých cílů. Vnitřní motivace je motivace, která přichází zevnitř člověka, zatímco vnější motivace je motivace, která pochází odjinud. Mladý člověk se může například snažit potěšit nebo udělat dojem na někoho jiného (rodiče nebo mentora) dosažením určitého cíle. To nemusí být nutně špatné, pokud je mladý člověk motivován získat souhlas druhé osoby. Je však na co si dát pozor, protože to může mladého člověka svést na cestu, které později lituje.

Back To Top