PotÅ™ebuje-li Äelní, zadní Äi boÄní sklo VaÅ¡eho automobilu nutnou opravu, nabídnÄ›te si autosklo praha profesionální kvality, kterou si díky sympatickým podmínkám ověřené spoleÄnosti s pražskou adresou můžete dopřát pro libovolný typ osobního vozidla, nákladního automobilu i stavebního stroje. Certifikovaný servis je zárukou, že veÅ¡keré opravy i výmÄ›ny sklenÄ›ných výplní probÄ›hnou dle platných standardů v tomto oboru, a to bez nutnosti Vaší finanÄní úÄasti. Na základÄ› plné moci pověření pracovníci kvalifikovanÄ› vyřídí úhradu finanÄní Äástky za provedené práce formou pojistného plnÄ›ní.

Nejlepší servis pro Vaše autosklo

Za výmÄ›nu komponentu, jímž je autosklo praha, i za opravy drobných prasklin a poÅ¡kození Äelního, zadního i boÄního skla u VaÅ¡eho vozu nemusíte platit. O vÅ¡echno se postará VaÅ¡e pojiÅ¡Å¥ovna. StaÄí jen správnÄ› vyplnit potÅ™ebné formuláře, s nimiž Vám tým pracovníků renomovaného servisu rád a ochotnÄ› pomůže. Stabilní technické zázemí i luxusní doplňkový servis se o VaÅ¡i bezpeÄnost, zaruÄenou ideální viditelností skrze sklenÄ›né výplnÄ› VaÅ¡eho vozu, dokonale postarají.

Back To Top