Rubriky
Podnikání

Hrubá mzda není ta čistá

Mzda je něco, co si sice někteří z nás pochvalují, ale na co si většina našinců spíše stěžuje. A to především proto, že je taková mzda vždy v zásadě taková, jaká tato je. Tedy někdy vysoká, ale spíše jen tak akorát nebo dokonce nízká. Což záleží jak na takové výši mzdy samotné, tak i na tom, co se má s její pomocí všechno uhradit. Na co má tato člověku vystačit.

Našinci ale nejsou nejednou nespokojeni jenom kvůli tomu, že je tato mzda nízká. Nelíbí se jim – a sice hlavně těm, kteří tomu nerozumí, ovšem i těm, kteří naopak velice dobře vědí, jak se věci mají – ani skutečnost, že obvykle ve formě čisté mzdy nedostanou to, co jim vlastně zaměstnavatel při přijímání do práce sliboval.

skleničky s mincemi

Ovšem je tomu tak a musí tomu tak být. Zaměstnavatelé totiž slibují svým zaměstnancům mzdu hrubou, tedy to, co za své zaměstnance vynaloží, ovšem z této se musí před vydáním výplaty ještě odečíst daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, což onu hrubou mzdu před tím, než se tato změní v čistou, jednoznačně postřehnutelně sníží. Protože nejde rozhodně o nějaké drobné, jež si tu stát bere, jsou to procenta, která každý postřehne, a to i tehdy, když je mu případně snížena daň z příjmu o určitou slevu na dani.

sloupečky mincí

A jak má tedy obyčejný člověk vědět, kolik si skutečně vydělá, když mu zaměstnavatel oznámí jenom nabízenou hrubou mzdu a stát se upřímně a jednoznačně nechlubí tím, kolik si uzurpuje ve svůj prospěch? Pro takový výpočet čisté mzdy se dá v podobných případech využít kalkulačka, která je na internetu k dispozici každému, koho tako problematika zajímá.

A upřímně řečeno by měla zajímat každého z nás, respektive všechny, kdo pracují. Protože nikdo nemívá peněz nazbyt, a je tak určitě lepší, když si člověk svou čistou mzdu vypočítá, aby posléze neosočoval svého zaměstnavatele z podvodu a zlodějny. Protože zaměstnavatelé za zmíněné odvody nemohou. Oni si je nevymysleli a nejsou na vině tomu, že člověk nedostane tolik, kolik si vydělal hrubého.

Datové schránky poslouží řidičům, aby mohli nahlížet do svého bodového stavu

Česká pošta nejprve vytvořila systém datových schránek a postupem času se začaly vynořovat další a další možnosti jejich využití. Dnes již mohou například řidiči nahlížet do svého bodového systému. Služba přes rozhraní Czech POINT funguje bezplatně a pružně, výpis bodů zjistíte během několika minut pohodlně a z domova.
zlaté BMW

Czech POINT a datová schránka spolupracují i v resortu dopravy

Webové stránky Czech POINTu budou po vás vyžadovat nejprve zvolit tento typ služby a začít vyplňovat přístupové údaje. Systém je nastaven tak, že po vaší unikátní identifikaci pokračuje v předvyplňování formuláře tak, že by se v kolonkách měla objevit vaše data. Ta pouze kontrolujete a na závěr se přes tento bod přihlásíte do své datové schránky. Systém uvnitř evidence stavu bodů na kontě řidiče sám předvyplní vaše jméno i s datem narození, které již odvozuje z původní registrace datové schránky. Vy musíte ovšem vyplnit číslo řidičského oprávnění a odsouhlasit další postup pro průnik do databáze bodů. Postup je poměrně intuitivní a výpis stavu bodů se vám odešle do vaší schránky přibližně do patnácti minut. Bodový stav na Vaši adresu odesílá Ministerstvo dopravy, údaje jsou čerpány z registru všech registrovaných řidičů motorových vozidel České republiky a dokument je pochopitelně elektronicky podepsán. Chybí tu pouze tzv. „time stamp“, tedy časový otisk, razítko.
nohy z okénka

V současné době je volba listovat svým vlastním bodovým vyhodnocením řidiče motorových vozidel přístupná pouze pro vlastníky datových schránek. Tedy netýká se to pouze pověřených osob a administrátorů. Souvisí to totiž s doručováním dokumentů, které orgány státní správy zasílají pouze do vlastních rukou adresáta, a to je tedy i tento případ ohledně bodového systému.
policie u nehody

Možnost vypsat body pro všechny řidiče byla jedním z podnětů pro legislativní opatření, aby byly datové schránky přiděleny všem občanům České republiky povinně. S touto myšlenkou se již koketovalo před několika lety, v roce 2013, ovšem zatím stále platí, na počátku roku 2018, pořízení datové schránky jako možnost, nikoliv jako povinnost.