Rubriky
Zboží

Voda si žádá své

Do bazénové vody se dostane lecjaký prevít, než byste řekli švec. Jednoduše proto, že zejména v případě bazénů venkovních (ovšem nejen těchto) je voda vydána vlivu okolí prakticky napospas. I kdyby se člověk snažil sebevíc, vlastními silami ji před vším, co ji může kazit, ochránit nedokáže.
A proto přichází ke slovu jak technika, jež s čištěním vody napomáhá, tak i různá prospěšná bazénová chemie.
A že těch chemikálií, jimiž se udržuje voda v dokonalém stavu, je! Některé slouží tomu a jiné onakému účelu, některé do ní dodávají to a ono a některé ji pro změnu toho či onoho zbavují.

ph plus

Mezi přípravky, které se rozhodně nevyplácí podceňovat, patří i ty, jež ovlivňují kyselost vody, tedy její pH, jak se tomu říká odborně.
Má to svůj důvod. I sama kyselost vody totiž může mít vliv na lidskou pokožku, může dělat neplechu, a kromě toho i na ní záleží, jak budou účinkovat ostatní přípravky bazénové chemie, tedy třeba ty, jež dodávají chlór nebo jiné prvky, hubící škodlivé mikroorganismy.

Má-li být dosaženo uspokojivého výsledku, co se čistoty vody týká, má mít tato pH nejlépe 6,8 – 7,5. Právě při této úrovni se nejsnáze udržuje voda v průzračném stavu, právě v takové situaci je naděje na to, že se koupání nezmění v následnou noční můru, vyžadující v nejednom případě i pomoc ze strany lékaře.
Jenže kyselost vody se nestabilizuje sama. Je jí třeba dosahovat přidáváním těch správných přípravků, jimiž se pH zvyšuje či snižuje, to podle toho, co je momentálně žádoucí. A žádoucí je to nejenom proto, že by tím mohl jinak utrpět čvachtající se člověk, ale dokonce i proto, že nízká hodnota pH může dokonce natolik ovlivnit působení oné vody, že se to projeví i na materiálech, s nimiž tato voda přichází do styku a jež mohou trpět korozí.

ph

A proto je třeba kyselost vody průběžně sledovat. A podle potřeby přidávat sypké, granulované nebo tekuté prostředky od https://eshop.techneco.eu/pH-plus-49296, které dodají vodě přesně to, co je zapotřebí. Aby vše bylo takové, jaké to má být.

Rubriky
Žena

Evropské odškodnění

Pokud člověk cestuje s některou z leteckých společností sídlících na území států Evropské unie, Švýcarska, Norska nebo Islandu nebo pokud využívá letu v rámci tohoto prostoru nebo mířícího z některé z těchto zemí pryč, může si být jist tím, že mu bude v případě splnění naprosto jednoznačných kritérií náležet finanční kompenzace, dosahující v případě maximální výše až šesti set eur.

západ slunce za letištěm

Aby tomu tak bylo, musí být splněno následující:

a) Takový let musí mít v cílové destinaci minimálně takové zpoždění, jaké je uvedeno v evropské regulaci EC 261/2004.

b) Na vině tomuto zpoždění musí být sám dopravce, který neučinil vše pro to, aby dostál svým závazkům.

Je-li tomu tak, vypočítává se zmíněná finanční kompenzace podle toho, jak dlouhého zpoždění onen let dosáhl a jaká je nejkratší vzdálenost mezi počátkem a cílem cesty toho kterého pasažéra. A je logické, že čím je zpoždění větší a vzdálenost delší, tím se aerolinie více ‚prohnou‘.

To ovšem – a na to pozor – jedině v případě, že jsou tímto zpožděním vinny samy. Pokud za něj totiž může počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, omezení letového provozu nebo stávka pracovníků třetí strany, což jsou okolnosti, jež letecká společnost není schopna ovlivnit, nárok na odškodnění nevzniká.

S čímž však vznikají problémy. A to proto, že se dopravcům nejednou nechce platit a tudíž se právě na takové neovlivnitelné okolnosti pokoušejí vymlouvat. Nebo zarytě nekomunikují a mlčky čekají v naději, že to žadatele omrzí a dají s odškodněním pokoj.
postavy v hale

Což se někdy stává, ale rozhodně by tomu tak být nemělo. Protože je sice samozřejmé, že ne každý obyčejný pasažér má žaludek na to, aby dotáhl své odškodnění třeba až před soud a tam doufal ve vítězství spravedlnosti, ale ani tomu tak být nemusí. Vždyť jsou tu i pomocníci , pro které jsou právě takovéto případy živobytím a kteří jsou za provizi ochotni převzít vše s tímto odškodněním související na svá bedra.

A to je nejednou to nejlepší, co mohlo pasažéry v dané situaci potkat. Vyjma odškodnění samotného, pochopitelně.